Profile
Join date: Aug 28, 2020
About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

ชื่อเล่น :แอม

ฉายา/สมญานาม :จิ๋ว

Facebook :wan_dee131@hotmail.com

Instagram :amrugby03

Twitter :

TikTok :

วันเดือนปีเกิด : 10 พ.ค 2540

ภูมิลำเนาเกิด :ภูเก็ต

อายุ :23

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษ​า : โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา

มัธมศึกษา : โรงเรียนกะทู้วิทยา

อุดมศึกษา : ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาชีพปัจจุบัน : นักกีฬาทีมชาติ

สถานที่ทำงาน :วชิราวุธ

สังกัดสโมสร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่ง : สกรัมฮาร์พ

จำนวนในการเล่นทีมชาติ : ครั้ง 42 ปี 2015-2020

เล่มทีมชาติครั้งแรก : รายการ ซีเกมส์ ปี พ.ศ.2015

เกียรติประวัติ [ ปีพ.ศ. / ชื่อรายการ / สโมสร / อันดับ ]

ปี 2563 : รายการรักบี้ 7 คน แชมป์ซีเกมส์ 3 สมัย

ปี 2562 : รายการรักบี้ 7 คน ชิงแชมป์เอเชียอันดับที่ 4

นักกีฬาไอดอล :Portia Woodman

ผู้ฝึกสอนที่ชื่นชอบ : Lote Raikabula

Badges
  • ทีมชาติไทย
    ทีมชาติไทย
    บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
  • สมาชิกใหม่
    สมาชิกใหม่
    สมาชิกใหม่ > การ Post และ ถาม-ตอบๆ บ่อย > ส่งผลให้คุณได้ เลื่อน ตำแหน่ง
Thanachporn Wandee
ทีมชาติไทย
สมาชิกใหม่
+4