Profile
Join date: Aug 28, 2020
About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

ชื่อเล่น : แนน

ฉายา/สมญานาม : หยอย

Facebook : รักษิณา นาวาแก้ว

Instagram : Raksina.14

Twitter : Raksina.14

TikTok : Raksina.14

วันเดือนปีเกิด : 25 ก.พ.2541

ภูมิลำเนาเกิด : ภูเก็ต

อายุ : 22

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษ​า : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา29

มัธมศึกษา : โรงเรียนกระทู้วิทยา

อุดมศึกษา : มหาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

อาชีพปัจจุบัน : นักศึกษา

สถานที่ทำงาน : -

สังกัดสโมสร : มหาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ตำแหน่ง : กองหน้า

จำนวนในการเล่นทีมชาติ : ครั้ง 6 ปี

เล่มทีมชาติครั้งแรก : รายการ ซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย ปี  2017

เกียรติประวัติ [ ปีพ.ศ. / ชื่อรายการ / สโมสร / อันดับ ]

ปี 2560 : รายการรักบี้ 7 คน ซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย ชนะเลิศอันดับ 1

ปี 2562 : รายการรักบี้ 7 คน ซีเกมส์ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬาไอดอล : ธนาภรณ์ หวลคิด

ผู้ฝึกสอนที่ชื่นชอบ : Lote Raikabula

Badges
  • ทีมชาติไทย
    ทีมชาติไทย
    บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
Ruksina Nawakaew
ทีมชาติไทย
+4