Profile
Join date: Aug 28, 2020
About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

ประวัติส่วนตัว

ชื่อเล่น : แบงค์

ฉายา/สมญานาม : -

วันเดือนปีเกิด : 28 เมษายน 2537

ภูมิลำเนาเกิด : นครราชสีมา

อายุ : 26 ปี


Social Account

Facebook : passon jangob

Instagram : passon28

Twitter : -

TikTok : -ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษ​า : โรงเรียนบ้านซึม (ศิลราษฎร์นุเคราะห์)

มัธมศึกษา : โรงเรียนพิมายวิทยา

อุดมศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ประวัติการทำงาน

อาชีพปัจจุบัน : ครูสอนพิเศษ (รักบี้ฟุตบอล)

สถานที่ทำงาน : วชิราวุธวิทยาลัยประวัติเกี่ยวกับรักบี้ฟุตบอล

สังกัดสโมสร : นครราชสีมา

ตำแหน่ง : กองหลัง

จำนวนในการเล่นทีมชาติ : ปี 2

เล่มทีมชาติครั้งแรก : ปี 2018 : Asia Rugby Championship


นักกีฬาไอดอล : -

ผู้ฝึกสอนที่ชื่นชอบ : ครูต้อม สุกิจ ปานวัชราคม

Badges
  • ทีมชาติไทย
    ทีมชาติไทย
    บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
  • สมาชิกใหม่
    สมาชิกใหม่
    สมาชิกใหม่ > การ Post และ ถาม-ตอบๆ บ่อย > ส่งผลให้คุณได้ เลื่อน ตำแหน่ง
Passon Jaengjob
ทีมชาติไทย
สมาชิกใหม่
+4