Profile
Join date: Aug 28, 2020
About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

ประวัติส่วนตัว

ชื่อเล่น : เบลล์

ฉายา/สมญานาม : -

วันเดือนปีเกิด : 6-01-2535

ภูมิลำเนาเกิด : นครพนม

อายุ : 27


Social Account

Facebook : ขวัญฤทัย ปากดี

Instagram : Bell_kwanrutai

Twitter : -

TikTok : -ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษ​า : โรงเรียนวัดไร่ขิง

มัธมศึกษา : โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว

อุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยกีฬาวิทยาเขตชุมพรประวัติการทำงาน

อาชีพปัจจุบัน : นักศึกษา (ระดับปริญญาโท)

สถานที่ทำงาน : -ประวัติเกี่ยวกับรักบี้ฟุตบอล

สังกัดสโมสร : ทหารอากาศ

ตำแหน่ง : กองหลัง

Badges
  • ทีมชาติไทย
    ทีมชาติไทย
    บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
  • สมาชิกใหม่
    สมาชิกใหม่
    สมาชิกใหม่ > การ Post และ ถาม-ตอบๆ บ่อย > ส่งผลให้คุณได้ เลื่อน ตำแหน่ง
Kwanrutai Pakdee
ทีมชาติไทย
สมาชิกใหม่
+4