Profile
Join date: Aug 26, 2020
About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล :

ชื่อเล่น : โชติ

ฉายา/สมญานาม : ยาว

วันเดือนปีเกิด : 25 กุมภาพันธ์ 2541

ภูมิลำเนาเกิด : ร้อยเอ็ด

อายุ : 22


Social Account

Facebook : thanakit jakchai

Instagram : - thanakit_94_

Twitter : -

TikTok : -


ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ประถมศึกษ​า : เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

มัธมศึกษา : เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

อุดมศึกษา :


อาชีพปัจจุบัน : รับราชการ


Rugby Profile

สังกัดสโมสร : ทหารเรือ

ตำแหน่ง : กองหลัง


จำนวนในการเล่นทีมชาติ : 1

เล่มทีมชาติครั้งแรก : Asian Rugby U-20


เกียรติประวัติ : -


ผู้ฝึกสอนที่ชื่นชอบ : ชาตรี วรรณดิษฐ์


เป้าหมายสูงสุด : เหรียญทองเอเชียนเกมส์

Badges
  • ทีมชาติไทย
    ทีมชาติไทย
    บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
Thanakit Jakchai
ทีมชาติไทย
+4