ผ้าไทย กับ รักบี้ไทย

Updated: Jul 17, 2020

“ผ้าไทย ไปไหน”

โครงการนวัตกรรมวิจัยไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดนิทรรศการ "ผ้าไทย ไปไหน"ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผ้าไทย โดยภายในนิทรรศการจะนำเสนอประเด็นความเชื่อมโยงของปัญหาในการพัฒนาผ้าไทยในทุกระดับ ทั้งด้านการผลิต การจัดสรรวัตถุดิบ การประกอบการ การอุตสาหกรรม ไปจนถึงมุมมองของผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหา หาความรู้จากองค์กรและชุมชนตัวอย่างที่พัฒนาผ้าไทยได้ประสบความสำเร็จ

และการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ผ้าไทยให้คงเอกลักษณ์และความนิยมในสังคมไทยซึ่งปัจจุบันนี้ชุดแข่งขันของนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทย

ที่ออกแบบและผลิตโดย Helios นั้น ก็ได้นำเอาผ้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดแข่งขัน


เพื่อที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของประเทศไทย ผ่านนักกีฬาทีมชาติ

ทางสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยจึงได้ทำการจัดส่งชุดแข่งขันของนักรักบี้ทีมชาติไทยไปเข้าร่วมในนิทรรศการด้วย
โดยนิทรรศการ “ผ้าไทย ไปไหน”

จะจัดขึ้น ณ หอศิลป์กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามศูนย์การค้ามาบุญครอง)

บริเวณห้องสตูดิโอ ชั้น 4

หากท่านใดสนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการ

ได้ตั้งแต่วันที่ 16-26 กรกฎาคม 2563

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับ14 views0 comments