TRU-01.jpg

โครงการ ช่างรักบี้ คลีนิค ออนทัวร์ 2020

เปิดให้เข้าร่วม อบรม และ ทำกิจกรรม   ฟรี!!ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพียง กรอกเอกสารการสมัคร ตามลิงค์ด้านล่าง

 

กดเลือกตามหัวข้อที่ต้องการอบรม พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง

© 2020 by ASGARD INFINITE CO.,LTD created with Thailand Rugby Union .com